3-STAR 144er

 

DONIC * * * Ball 120

500252

DONIC * * * Ball 120
DONIC 世界桌球總會公認(ITTF Approved)三星比賽球 = 144個/一箱  桔色 / 白色

96年全國大專院校運動會指定用球

95年全國大專教職員工桌球錦標賽指定用球

95全國桌球錦標賽指定用球

95年青少年精英賽指定用球

返回前頁